KVP

Kladka vodící přímá se používá pro snížení tažné síly při pokládce kabelů a zároveň slouží jako ochrana povrchu kabelu před mechanickým poškozením při jeho styku s nerovnostmi v trase tažení. Rám je opatřen ve spodní části výstupky, které jej při sešlápnutí k zemi stabilizují. Hliníkový váleček je opatřen valivými ložisky. Rám je zinkován.

KVR

Kladka vodící rohová se používá při pokládce kabelů shodně s výše uvedeným typem, přičemž poloha rámu je taková, že jeden váleček je vodorovný a dva válečky jsou svislé. Pro ochranu při tažení přes roh nebo v zatáčce lze spojit dvě nebo více konzolí do řady vytvořením pantu pomocí čepu. Válečky jsou hliníkové s valivými ložisky. Rám je zinkován.

NV

Naváděcí váleček se používá při tažení kabelu především na začátku trasy, kdy je kabel odmotáván z bubnu a vstupuje do výkopu. Kabel je na bubnu namotán od jedné bočnice ke druhé a průchodem přes naváděcí váleček se jeho další pohyb stabilizuje. Ocelové válečky jsou opatřeny valivými ložisky. Celek je zinkován.

PUB

Podklad pod bubny univerzální se používá v páru a slouží pro bezpečné uložení kabelových bubnů při jejich skladování. Zároveň však umožňuje otáčet s bubnem a odmotávat z něj kabel nebo vodič ať už při výdeji materiálu ve skladu, tak i na staveništi při pokládce. Podklad je vyroben jako univerzální pro bubny s průměrem od 1000 do 2500 mm a hmotnosti 4000 kg. Litinové válečky jsou osazeny valivými ložisky. Celek je lakován.