Firma zahájila činnost v roce 1995 a navázala na místní tradici výroby mechanizačních prostředků pro oblast výstavby energetických sítí. Z původních začátků, kdy byly prováděny převážně opravy stávajícího vybavení elektromontážních firem, došlo postupně, na základě vzájemného předávání zkušeností a požadavků z provozu, k vývoji a výrobě vlastních nových produktů.

Hlavními obchodními partnery se tak postupně staly firmy jako VČE-montáže, a.s., MSEM, a.s., SEG s.r.o.

Výrobky se postupně rozšiřovaly mezi další firmy v oboru elektromontáží.